Top Php GitHub developers in BerlinUsername City rank Stars
216080?v=3 nikic 1 10820
156321?v=3 panique 2 5350
88061?v=3 igorw 3 3257
178939?v=3 robmorgan 4 3029
86426?v=3 splitbrain 5 2733
190616?v=4 thiagoalessio 6 1191
328130?v=3 mjaschen 7 965
12533999?v=3 cytopia 8 950
451061?v=3 fightbulc 9 826
200904?v=3 gimler 10 697
1259952?v=4 scheb 11 692
3346?v=3 bergie 12 684
262782?v=3 alixaxel 13 508
1677744?v=3 gordonlesti 14 482
4921183?v=4 kamranahmedse 15 476
1582291?v=3 fabfuel 16 441
1071681?v=3 nicolopignatelli 17 429
281784?v=3 johmue 18 404
776743?v=4 goetas 19 390
450069?v=4 mathiasgrimm 20 387
3127080?v=3 dracony 21 384
990588?v=3 hannob 22 379
68587?v=3 cosmocode 23 368
664724?v=3 wmde 24 311
495017?v=3 spea 25 289