Top Typescript GitHub developers in CambridgeUsername City rank Stars
707213?v=3 davewasmer 1 135
3253134?v=3 michaelbull 2 112
3253134?v=3 mikebull94 3 43
61341?v=3 thegecko 4 29
2150833?v=3 kinveyapps 5 16
1388049?v=4 securingsincity 2 12
1150298?v=3 timfish 7 7
352744?v=3 battlecode 8 7
160453?v=3 prx 10 5
105127?v=4 developit 11 4
21688737?v=3 goaheadtours 12 4
3459800?v=3 terribledev 13 3
3746468?v=4 istar-eldritch 14 2
10240615?v=3 kchiragowni 15 2
2294279?v=3 dsmilkov 16 2
328122?v=3 tugberkugurlu 17 2
13749180?v=3 repositive 18 2
3009146?v=3 mitocw 19 2
834948?v=3 bcanzanella 20 2
137224?v=3 gfmatthews 21 2
4730570?v=4 adamkewley 22 2
16654911?v=3 walinga 23 2
508936?v=3 mjkkirschner 24 2
24661956?v=4 elgindavis 25 1