Top Coffeescript GitHub developers in ChiyodaUsername City rank Stars
73962?v=3 mizchi 1 828
1114915?v=3 moqada 26 41
1619084?v=3 ryurock 3 19
39471?v=3 hokaccha 4 15
4456724?v=3 misumirize 5 15
26023?v=3 masarakki 74 7
648041?v=3 kjirou 7 6
7470763?v=3 tyshgc 8 5
11354?v=3 katoy 9 4
1995370?v=3 nakajmg 116 4
4950710?v=3 jumilla 11 4
1315074?v=3 kenjiskywalker 12 4
3528178?v=3 permutation 13 3
1294999?v=3 odaillyjp 138 3
968001?v=3 ysakmrkm 15 3
53839?v=3 x5gtrn 16 3
4310419?v=3 wkentaro 17 1
714740?v=3 y10g 234 1
307352?v=3 tan-yuki 19 1
107572?v=3 aliceinwire 250 1
3419?v=3 moro 261 1
6825891?v=3 pollseed 22 1
587979?v=3 iori-o 23 0
650777?v=3 wand125 283 0
650058?v=3 sakunyo 25 0