Top Python GitHub developers in CopenhagenUsername City rank Stars
3859425?v=4 larsenwork 5202
619158?v=3 keleshev 2 1621
946355?v=3 thomasahle 3 1112
391998?v=3 kiddouk 4 429
26405?v=3 malthe 5 346
559151?v=3 ecederstrand 6 268
132967?v=3 stefanoborini 7 227
93675?v=3 beniwohli 8 200
426196?v=3 unity-technologies 9 200
125676?v=3 lipis 10 141
2000878?v=3 vladsandulescu 11 124
88015?v=3 joshuakarjala 12 110
312065?v=3 viezel 13 105
445591?v=3 bplank 14 76
11994217?v=3 dionhaefner 15 76
2492659?v=3 jensengroup 16 63
2011468?v=3 charnley 17 63
1461587?v=3 pephers 18 60
16287077?v=3 zaab1t 19 59
16313?v=3 steffentchr 20 55
2339067?v=3 andersdeleuran 21 51
1625366?v=3 adionditsak 22 47
3790923?v=3 falconsocial 23 39
206066?v=3 benregn 24 38
815816?v=3 brunsgaard 25 38