Top Javascript GitHub developers in FukuokaUsername City rank Stars
277819?v=3 zzak 1 744
10364603?v=4 kasecato 2 274
381671?v=4 mvila 3 149
953956?v=4 yusukehirao 4 99
1529180?v=3 laco0416 5 65
1845486?v=3 monochromegane 6 58
72049?v=3 linyows 7 52
4891004?v=3 shogochiai 8 50
2622837?v=3 petamoriken 9 30
16283613?v=3 unbam 10 24
158801?v=3 kiwanami 11 14
73145?v=3 shikajiro 12 14
91011?v=3 udzura 13 13
805341?v=3 hdemon 14 12
126542?v=3 taikiken 15 10
8127869?v=3 sankaku-io 16 8
1896618?v=3 michihiro 17 7
25824?v=3 updoor 18 7
773366?v=3 takezoh 19 7
16552218?v=3 itslab-kyushu 20 7
512415?v=3 kazu69 21 6
251857?v=3 odiak 22 6
1306139?v=3 nariakiiwatani 23 6
1592808?v=3 tsubakimoto 24 5
7314717?v=3 jhorology 25 5