Top Shell GitHub developers in JakartaUsername City rank Stars
15692230?v=3 konimex 1 26
18413459?v=3 zeroc0d3 2 12
201664?v=3 aredo 3 9
28845551?v=3 zeroc0d3lab 4 8
277262?v=3 matriphe 36
3045602?v=4 azhsetiawan 6 6
432195?v=3 antonraharja 7 5
141506?v=3 slims 8 5
23010136?v=4 abhishtagatya 9 5
161797?v=3 aaulia 10 4
44004?v=3 sumodirjo 11 4
582004?v=3 aifdr 12 3
299394?v=3 reekoheek 13 3
656006?v=3 ivankristianto 14 2
4062073?v=3 alexforsale 15 2
3316535?v=4 draskolnikova 16 2
837709?v=3 princeofgiri 17 2
474500?v=3 barock19 18 2
154661?v=3 yht 3
67992?v=3 wonderchook 2
474500?v=3 barockok 21 2
6963756?v=3 ajamil76 22 2
297297?v=3 panada 5
20070808?v=4 kevinhermawan 24 2
6365751?v=3 kmk-online 25 2