Top Javascript GitHub developers in KampalaUsername City rank Stars
1445731?v=3 meridiansoftech 1 24
6281527?v=3 epicallan 2 20
20975616?v=4 simicode 3 14
817293?v=3 jjingob 4 12
15692?v=3 ewheeler 5 10
5786492?v=3 atimothee 6 9
11098434?v=3 wilsonpius 7 6
246368?v=3 carlosaml 8 6
783970?v=3 lym 9 5
9384060?v=4 masesisaac 10 4
11579108?v=3 collin5 11 3
11212736?v=3 nuwe1 12 3
1018969?v=3 benjaminug 13 3
755194?v=3 deoafema 14 3
712518?v=4 afrog33k 15 2
21363733?v=4 tinitto 16 2
519988?v=3 alvinkatojr 17 2
1244148?v=3 sekiskylink 18 2
532246?v=3 jamesmura 19 1
15010201?v=3 buhiirekeneth 20 1
1640966?v=3 unleavenedcode 21 1
1590213?v=3 baalmart 22 1
416610?v=3 mistaguy 23 1
18482761?v=3 killamorriz 24 1
12892069?v=3 serryjohns 25 1