Top Matlab GitHub developers in KanpurUsername City rank Stars
13390584?v=4 gaurav22verma 1 10
994080?v=3 kracwarlock 2 9
4871235?v=3 jainajinkya 3 3
22558479?v=3 robsr 4 3
6219329?v=3 jagadeeshraja 5 3
2175623?v=3 amankr 6 2
7520069?v=3 anubhavvardhan 7 2
17734018?v=3 ashupk 8 1
28275556?v=4 mandeeps2509 9 1
25053295?v=3 sudhirshahu51 10 1
14011262?v=3 amanabt 11 1
12523853?v=4 sat-p 12 0
3224614?v=3 demiurgic-vishal 13 2
10608935?v=3 rishabh135 14 0
17579737?v=3 rithvikp1998 15 0
16499743?v=3 sshanu 16 0
5066466?v=3 mth4saurabh 17 0
4753824?v=3 nishantsny 18 0
4632671?v=3 mohitkr 19 0
2184103?v=3 shefalig 20 0
1466174?v=3 ankeshs 21 0
992662?v=3 dhruvlak 22 0
615622?v=3 animator 23 0
28987897?v=4 harshitw 24 0
12988684?v=4 divyat09 25 0