Top Shell GitHub developers in KanpurUsername City rank Stars
10418596?v=3 sakshamsharma 1 72
1744347?v=3 srijanshetty 2 53
10194699?v=4 shikherverma 154 25
1785175?v=3 rejuvyesh 4 8
13367295?v=3 afrozalm 5 7
10435324?v=3 yashsriv 6 6
19410014?v=3 saketharsh 7 5
64568?v=3 abdul 8 4
11712899?v=3 auv-iitk 9 3
12647457?v=4 harshsinh 10 2
29062146?v=3 anjibabuiitk 11 2
15145198?v=3 vishal2232 12 2
14039450?v=3 amitkumarj441 13 2
19384992?v=3 nishitm 14 1
19887357?v=4 pratikab 15 0
2260722?v=3 proneetv 16 0
1073517?v=3 rishabhnigam31 17 0
10608935?v=3 rishabh135 18 0
5190297?v=3 ssahai 19 0
4632723?v=3 krishna0512 20 0
2181348?v=3 abhijaju 22 0
1752153?v=3 prithsharma 23 0
991080?v=3 pankajprateek 24 0
25231246?v=4 sumitsg 25 0