Top Javascript GitHub developers in Kuala lumpurUsername City rank Stars
3850661?v=4 roylee0704 1 2429
845515?v=3 syamilmj 2 507
617098?v=3 jwarby 3 325
938453?v=3 matiassingers 4 271
16416929?v=4 prevwong 5 193
1868400?v=3 piratefsh 6 163
3457571?v=4 riyadhalnur 7 161
11485343?v=3 chingyawhao 8 144
5748750?v=3 mavenave 9 140
64935?v=3 shernshiou 10 124
317322?v=3 mousavian 11 122
26602?v=3 ditesh 12 111
15166277?v=3 leeyamkeng 13 62
693487?v=4 piyushchauhan2011 14 44
393099?v=3 msmalley 15 35
551670?v=3 soggie 16 24
207807?v=4 zulfajuniadi 17 23
1450433?v=3 kidino 18 21
1425214?v=3 natsu90 19 20
4180111?v=3 syaifulsz 20 17
400056?v=3 jjsee 21 17
822510?v=3 alfred-nsh 22 17
30671857?v=4 yomun 23 16
4189737?v=3 alidawud 24 15
26486968?v=3 najeeb-rifaat 25 15