Top Jupyter_notebook GitHub developers in KyotoUsername City rank Stars
20165278?v=3 ryo0921 2 10
481556?v=3 domitry 3 6
16129405?v=3 kdrl 4 5
13361499?v=4 nyk510 5 4
27678705?v=4 ykamikawa 6 2
13361499?v=3 nyker510 7 2
22894540?v=4 takumatanaka 8 1
32278573?v=4 kyoto-university-deep-learning 9 1
917217?v=3 kamitanilab 10 1
2690800?v=3 0ncorhynchus 11 1
9353584?v=3 tanishiking 12 1
870812?v=4 randym 13 0
16305594?v=4 icm7216 14 0
20820227?v=4 kokimame 15 0
17924227?v=3 hirofumi0810 16 0
17094486?v=3 daikikojima 17 0
13678589?v=3 kiyomaro927 18 0