Top Shell GitHub developers in KyotoUsername City rank Stars
8465?v=3 motemen 1 88
87649?v=3 aereal 2 35
45742?v=3 tkyk 3 28
473708?v=3 yuuki 4 16
1155012?v=3 manchan 5 13
546312?v=3 lambdalisue 6 12
473708?v=3 yuuki1 7 9
2245474?v=3 takashiunuma 8 8
9353584?v=3 tanishiking 9 5
6883571?v=3 hideokamoto 10 5
3383281?v=3 ymyzk 11 4
177858?v=4 tyage 12 4
6660415?v=3 wacky612 13 2
3797062?v=3 haya14busa 14 2
194955?v=3 azumakuniyuki 15 2
213062?v=3 benmurden 16 2
18360?v=3 hitode909 17 2
6637336?v=3 mackerelio 18 2
11882869?v=4 tachibanana 19 1
2690800?v=3 0ncorhynchus 20 1
5425265?v=4 quangctkm9207 21 1
11323979?v=3 scarletrunner7000 22 1
1777880?v=3 t-uda 23 1
1451339?v=3 katryo 24 1
718934?v=3 wass80 25 1