Top Javascript GitHub developers in MinskUsername City rank Stars
11921694?v=3 akveo 1 15168
8599449?v=4 alxshelepenok 2 1308
6261302?v=4 lesnitsky 3 1057
274044?v=3 chemerisuk 4 955
10101073?v=4 yankouskia 5 857
1755336?v=3 asapach 6 777
7974219?v=3 xbsoftware 7 486
315596?v=3 goshakkk 8 480
632938?v=3 calvinfroedge 9 337
11467765?v=4 abramenal 10 332
1198848?v=4 semigradsky 11 329
768023?v=3 dfsq 12 317
2017342?v=3 gleero 13 236
279122?v=3 mdreizin 14 214
416731?v=3 tbicr 15 185
5942002?v=3 maximabramchuck 16 171
6017041?v=4 shastel 17 168
6904368?v=4 vvscode 18 167
2953267?v=4 iamakulov 19 137
1290558?v=3 likerrr 20 133
132642?v=3 fantactuka 21 129
18074511?v=3 ilyagru 22 127
3963029?v=3 aliaksandr-master 23 109
7622?v=3 antono 24 98
16427984?v=3 angular-data-grid 25 95