Top Perl GitHub developers in MinskUsername City rank Stars
844117?v=4 msoap 9 6
1499085?v=3 vintikjeny 2 6
2071117?v=3 bondar-pavel 3 4
28537?v=3 kstep 4 4
913172?v=3 poritski 5 3
53864?v=3 yuripats 6 3
7622?v=3 antono 7 3
8599449?v=4 alxshelepenok 8 3
1692110?v=3 kurmanka 9 2
1178923?v=3 djdb 10 2
1128218?v=3 nkrot 11 2
68560?v=3 sontan 12 2
8599449?v=3 wpioneer 13 2
522902?v=3 yaskevich 14 1
5054656?v=3 arseny-emchik 15 1
1685073?v=3 dmitry-yackevich 16 1
1346569?v=3 jsirex 17 1
1277145?v=3 rodiond 18 1
178232?v=3 luckygeck 19 1
231611?v=3 kostyasha 20 0
1963204?v=3 tataranovich 21 0
1147703?v=3 denisby 22 0
600292?v=3 metabr 23 0
496528?v=3 yarmash 24 0
493656?v=4 irus 25 0