Top Scala GitHub developers in MinskUsername City rank Stars
457823?v=3 remeniuk 1 78
4143670?v=3 oleg-py 2 36
1483600?v=3 kazachonak 3 11
1996231?v=4 cardamo 4 8
460032?v=3 yzh44yzh 5 5
727606?v=3 udavpit 6 4
281247?v=3 rgafiyatullin 7 3
3595400?v=3 veinhorn 8 3
875115?v=3 zhygr 9 2
4711315?v=3 arttema 10 1
822611?v=3 alex-fomin 11 1
822611?v=3 alexsane 12 1
1963727?v=3 bimv 13 1
1333383?v=3 kolotaev 14 1
564995?v=3 vol4ok 15 1
11668274?v=3 vladkanash 16 1
9514327?v=4 alexanderrudnik 17 1
5716393?v=3 dubrousky 18 1
4102441?v=3 kasured 19 0
1499085?v=3 vintikjeny 20 0
1382625?v=3 morpheby 21 0
668589?v=3 dmand 22 0
702415?v=3 yauhen-info 23 0
6200782?v=3 desay 24 0
5271230?v=3 mikalaisivokha 25 0