Top Swift GitHub developers in MinskUsername City rank Stars
8983647?v=3 eugenebokhan 1 133
10878446?v=4 maksimkurpa 2 117
23122897?v=4 touchlane 3 100
1401242?v=3 mrdepth 4 75
5459870?v=4 k-linov 5 37
5459870?v=3 linouk23 6 37
413986?v=4 diejmon 7 19
266271?v=3 siarheifedartsou 8 15
315596?v=3 goshakkk 9 9
17109883?v=3 vladislavidev 10 7
22577665?v=3 veryfreshman 11 5
829783?v=3 garnett 12 4
15986533?v=4 antonybro 13 4
22546506?v=4 dimanakhratiants 14 4
1617020?v=4 abekert 15 4
13317173?v=3 serg1k17 16 3
23122897?v=4 pandasystems 17 3
2998237?v=3 georgmay 18 3
2841612?v=3 trifonov-ivan 19 5
6079478?v=4 egorafanasenko 21 2
24964577?v=3 klushechka 22 2
102496?v=3 molind 23 2
24922430?v=4 pavelsakhanko 24 1
23002142?v=3 vovaseuruk 25 1