Top Javascript GitHub developers in MontevideoUsername City rank Stars
5600341?v=4 diegomura 1 8550
5600126?v=4 olistic 2 7571
829859?v=4 jacoborus 1 3226
591820?v=3 tryolabs 4 468
7253814?v=3 nachoaivarez 5 403
1685621?v=3 rodrigoespinosa 6 313
139659?v=3 elcuervo 7 271
3452011?v=3 ismamz 8 270
1247834?v=4 brunobar79 708
39445?v=3 httpdss 10 249
2577356?v=4 gusgard 11 228
1501339?v=3 ngonzalvez 12 182
236480?v=3 juanpex 13 170
966512?v=3 deleteman 14 156
357357?v=3 tooxie 15 114
5953115?v=3 iranreyes 16 104
104881?v=3 federomero 17 82
18464392?v=3 bernabe9 18 81
20991455?v=3 mvdwg 19 66
11948652?v=3 octobot-dev 20 61
135745?v=3 wyeworks 21 55
899657?v=3 sophilabs 22 54
486325?v=3 banafederico 23 43
437?v=3 foca 24 43
112746?v=3 cancerberosgx 25 42