Top Haskell GitHub developers in OaklandUsername City rank Stars
12631?v=3 substack 1 65
163239?v=3 fnoble 2 7
921312?v=3 mergeconflict 3 5
369096?v=3 gsastry 4 4
823979?v=3 letsbreelhere 5 3
40415?v=3 mlinksva 7 2
4147775?v=3 xkpb 8 2
3465239?v=3 mrbrowning 9 1
1060837?v=3 tedw4rd 10 1
326587?v=3 maxbrunsfeld 11 1
58012?v=3 ahk 12 1
12899366?v=3 rowanblush 13 1
1361905?v=3 swfrench 14 0
1420671?v=3 bisserlis 15 0
863398?v=3 stevenspasbo 16 0
6091?v=3 ryanbujnowicz 17 0
1996632?v=3 jjjjw 18 0
3370460?v=3 lydia-schiff 19 0
11217094?v=3 jlokimlin 20 0