Top Php GitHub developers in OrlandoUsername City rank Stars
11591525?v=3 paragonie 1 12790
236765?v=3 mhoofman 2 1229
337994?v=3 morgan 4 320
6891799?v=3 cosmocms 5 284
467985?v=3 ucf 6 216
490760?v=3 cgmartin 7 132
553732?v=3 tripflex 8 99
317873?v=3 gcx 9 69
720690?v=3 franmomu 4 48
3710836?v=3 sarciszewski 11 47
1273237?v=3 ssilverm 12 47
186818?v=3 jasondavis 13 46
1873855?v=3 thewebguy 14 34
1044610?v=3 ucfcdl 15 25
11591518?v=4 paragonie-scott 16 23
744281?v=3 andrewmriley 17 23
508126?v=3 jjwdesign 18 19
170333?v=3 philpalmieri 19 15
11316605?v=3 lfcms 20 13
87657?v=3 corycollier 21 13
1369770?v=3 dangodev 22 13
324230?v=3 hamptonpaulk 23 13
50327?v=3 voxeo 24 11
27577422?v=4 geosocio 25 10