Top Shell GitHub developers in ProvoUsername City rank Stars
199035?v=3 mzabriskie 1 339
122831?v=3 coolaj86 2 198
601509?v=3 minond 3 23
2526129?v=3 mwilliammyers 4 19
112170?v=3 jaredly 5 15
218146?v=3 ghyde 6 6
4627837?v=3 jessemillar 7 5
5455419?v=3 dansteren 8 4
2526129?v=3 mkwmms 9 4
636291?v=3 addisonj 10 3
10753453?v=3 gingernaut 11 3
8365885?v=4 zvakanaka 12 2
2504532?v=3 mrgnw 13 2
15002459?v=3 byuoitav 14 2
408862?v=3 ninnypants 15 2
9126138?v=3 scwood 16 2
15880361?v=4 nmuncy 17 1
15636349?v=3 byu-oit-appdev 18 1
242382?v=3 spuder 19 1
5376936?v=3 oneshore 20 1
5253821?v=3 derekargueta 21 1
3917158?v=3 traviskn 22 1
2449535?v=3 dallinski 23 1
1094989?v=3 captbrogers 24 1
1043051?v=3 kylewaynebenson 25 1