Top Javascript GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
409328?v=3 dtao 76 5097
38245?v=3 bnoguchi 77 4949
3903?v=3 zaach 78 4829
979929?v=3 jedireza 79 4701
174437?v=3 scottschiller 80 4698
238208?v=3 ebidel 81 4674
702459?v=3 whispersystems 82 4633
962416?v=3 mashape 83 4602
1477672?v=4 ro31337 84 4486
3777511?v=3 connoratherton 85 4470
666590?v=3 taskrabbit 86 4466
43004?v=3 pbakaus 87 4331
923954?v=3 medium 88 4329
189606?v=4 binarymuse 89 4277
990?v=3 brianleroux 90 4186
3660994?v=3 ryanburgess 91 4028
1112718?v=3 alexmingoia 92 3877
700209?v=4 nickcarneiro 93 3757
339208?v=3 hshoff 94 3719
398530?v=3 mixu 95 3712
79708?v=3 zynga 96 3683
53883?v=3 geuis 97 3672
71047?v=3 kyleamathews 98 3509
2120271?v=3 efforg 99 3484
3537278?v=4 vasanthk 100 3462