Top Javascript GitHub developers in SantiagoUsername City rank Stars
9722061?v=3 orionjs 1 1038
1794079?v=3 rubentd 2 604
2042567?v=3 nicolaslopezj 3 566
259102?v=3 alangrafu 4 427
11976?v=3 michelson 5 330
916285?v=3 carnby 6 220
362186?v=3 juanbrujo 7 152
114728?v=3 rstuven 8 135
224408?v=3 alvaroveliz 9 115
876077?v=3 freshworkstudio 10 106
836077?v=3 baamenabar 42 98
114084?v=3 pnavarrc 12 75
731635?v=3 jfgodoy 13 64
333524?v=3 janogonzalez 14 60
701935?v=3 poderopedia 15 59
661958?v=3 lgaticaq 16 49
4430850?v=3 eiriklorentsen 17 47
67923?v=3 cdmckay 18 45
1641890?v=3 raulghm 19 42
266047?v=3 renatomoya 20 42
16771377?v=3 slegrib 21 38
909395?v=3 nelyj 22 34
26145246?v=3 open-source-uc 23 30
15934924?v=3 nicolaspe 24 27
631035?v=3 ciudadanointeligente 25 26