Top Javascript GitHub developers in SantiagoUsername City rank Stars
9722061?v=3 orionjs 1 1018
1794079?v=3 rubentd 2 601
2042567?v=3 nicolaslopezj 3 531
259102?v=3 alangrafu 4 406
11976?v=3 michelson 5 267
916285?v=3 carnby 6 214
362186?v=3 juanbrujo 7 149
114728?v=3 rstuven 8 132
224408?v=3 alvaroveliz 9 109
836077?v=3 baamenabar 41 96
876077?v=3 freshworkstudio 11 95
114084?v=3 pnavarrc 12 64
701935?v=3 poderopedia 13 59
333524?v=3 janogonzalez 14 58
731635?v=3 jfgodoy 15 51
4430850?v=3 eiriklorentsen 16 48
67923?v=3 cdmckay 17 45
661958?v=3 lgaticaq 18 44
1641890?v=3 raulghm 19 42
266047?v=3 renatomoya 20 42
16771377?v=3 slegrib 21 34
26145246?v=3 open-source-uc 22 27
631035?v=3 ciudadanointeligente 23 26
1128501?v=3 ronzalo 24 24
6446892?v=3 lord-kamina 25 24