Top C++ GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
475125?v=3 rakshasa 1 2715
1326761?v=3 unity3d-jp 2 1708
18676?v=4 syoyo 3 1599
41567?v=3 kazuho 4 789
740604?v=3 jubatus 5 737
12196621?v=3 openstf 6 705
43029?v=3 satoruhiga 7 641
2696321?v=4 yuki-koyama 8 513
470338?v=3 imkira 9 434
363294?v=3 tado 10 367
11470708?v=3 taku910 11 337
21428?v=4 zaki 12 334
394083?v=3 akira-hayasaka 13 331
1642319?v=3 yahoojapan 14 307
343057?v=3 rdiankov 15 266
200899?v=3 2bbb 16 228
21084?v=3 tokuhirom 17 211
2124392?v=3 baku89 18 211
3320497?v=4 yusuketomoto 19 209
291757?v=3 kennethshackleton 20 196
148255?v=3 gnurou 21 194
425216?v=3 r-plus 22 193
11359334?v=3 tatsuyashirakawa 23 188
874280?v=3 davidsiaw 24 157
1556493?v=3 tatsy 25 156