Top Coffeescript GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
239637?v=4 koba789 76 7
426779?v=3 t-k 77 7
4413963?v=3 fritz-c 78 7
1798762?v=3 h2so5 79 7
2001452?v=3 sugarshin 80 6
413899?v=3 naoty 81 6
3132889?v=3 hashrock 82 6
108989?v=3 thorikawa 83 6
13291527?v=3 yudai-nkt 84 6
1296276?v=3 3100 85 6
761462?v=3 kohkimakimoto 86 6
720609?v=3 miyukki 87 6
90656?v=3 kawahara 88 6
517857?v=3 doggan 89 6
112800?v=3 mobalean 90 6
459739?v=3 sassy 91 5
75448?v=3 sanemat 92 5
1186356?v=3 bonono 93 5
844804?v=3 layzie 94 5
606549?v=3 mokemokechicken 95 5
9944?v=3 cesare 96 5
175709?v=3 nsyee 97 5
1642319?v=3 yahoojapan 98 5
1256183?v=3 tcnksm 99 5
552159?v=3 y-matsuwitter 100 5