Top Python GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
6737785?v=4 hironsan 1 8346
6318110?v=3 hardmaru 2 1694
141122?v=3 ojii 3 1333
783040?v=4 achiku 4 918
3320497?v=4 yusuketomoto 5 856
25578516?v=3 chakki-works 6 762
6366270?v=4 zchee 7 727
157505?v=3 liris 8 711
606549?v=3 mokemokechicken 9 609
1269088?v=3 doloopwhile 10 554
15135624?v=4 shiba24 11 503
172570?v=3 nineties 12 441
5564044?v=4 c-bata 13 346
426342?v=3 ikuyamada 14 261
15853190?v=3 hiroharu-kato 15 238
6404804?v=3 jpcertcc 16 236
2115470?v=4 freedomofkeima 17 227
1818935?v=3 rcmdnk 18 221
11978373?v=3 twtygqyy 19 219
2349794?v=3 dsanno 20 210
2492796?v=3 recruit-tech 21 197
2696321?v=4 yuki-koyama 22 193
8448120?v=3 ks888 23 177
166852?v=4 jojonki 24 168
1198183?v=3 jrjohansson 25 157