Top Java GitHub developers in BelarusUsername Country rank Stars
1223348?v=3 nostra13 1 16299
2931932?v=3 dmitrymalkovich 2 2153
3595400?v=3 veinhorn 3 520
7077915?v=3 greenfrvr 4 324
8209964?v=3 chyrta 5 201
2004960?v=3 lassana 6 128
231611?v=3 kostyasha 7 126
1792204?v=3 krossovochkin 8 103
663270?v=3 aliakh 9 90
274044?v=3 chemerisuk 10 81
5081226?v=4 valfirst 11 54
1331650?v=3 burgerz 12 49
2277142?v=3 michail-nikolaev 13 44
8567013?v=3 xroker 14 38
523221?v=4 egorbo 15 35
2403657?v=3 kirich1409 16 33
22860483?v=3 prudnikoff 17 32
200401?v=3 ming13 18 30
941942?v=3 brainail 19 29
5716393?v=3 dubrousky 20 27
38494?v=3 aolshevskiy 21 26
1023993?v=3 d-kunin 22 23
11398387?v=3 goldensoftwareltd 23 22
15192983?v=4 gleb-kosteiko 24 22
14068300?v=3 andreidanilevich 25 21