Top Javascript GitHub developers in BelarusUsername Country rank Stars
11921694?v=3 akveo 1 15168
8599449?v=4 alxshelepenok 2 1308
9416836?v=3 nikolaeu 3 1177
6261302?v=4 lesnitsky 4 1057
274044?v=3 chemerisuk 5 955
10101073?v=4 yankouskia 6 857
1755336?v=3 asapach 7 777
654597?v=3 hudochenkov 8 554
7974219?v=3 xbsoftware 9 486
315596?v=3 goshakkk 10 480
632938?v=3 calvinfroedge 11 337
11467765?v=4 abramenal 12 332
1198848?v=4 semigradsky 13 329
768023?v=3 dfsq 14 317
2017342?v=3 gleero 15 236
279122?v=3 mdreizin 16 214
2552790?v=3 t3chnoboy 17 208
416731?v=3 tbicr 18 185
11966000?v=3 ekokotov 19 180
766193?v=4 wcoder 3123 211
5942002?v=3 maximabramchuck 21 171
6017041?v=4 shastel 22 168
6904368?v=4 vvscode 23 167
2953267?v=4 iamakulov 24 137
1290558?v=3 likerrr 25 133