Top Javascript GitHub developers in BelarusUsername Country rank Stars
11921694?v=3 akveo 1 15168
9416836?v=3 nikolaeu 2 1177
8599449?v=4 alxshelepenok 3 1069
6261302?v=4 lesnitsky 4 989
274044?v=3 chemerisuk 5 955
10101073?v=4 yankouskia 6 846
1755336?v=3 asapach 7 777
654597?v=3 hudochenkov 8 554
7974219?v=3 xbsoftware 9 486
315596?v=3 goshakkk 10 480
632938?v=3 calvinfroedge 11 337
1198848?v=4 semigradsky 12 329
768023?v=3 dfsq 13 317
11467765?v=4 abramenal 14 239
2017342?v=3 gleero 15 236
279122?v=3 mdreizin 16 214
2552790?v=3 t3chnoboy 17 208
416731?v=3 tbicr 18 185
11966000?v=3 ekokotov 19 180
766193?v=4 wcoder 3122 211
5942002?v=3 maximabramchuck 21 171
6904368?v=4 vvscode 22 167
6017041?v=4 shastel 23 146
2953267?v=4 iamakulov 24 137
1290558?v=3 likerrr 25 133