Top Javascript GitHub developers in BelarusUsername Country rank Stars
1216573?v=3 faulknercs 26 132
132642?v=3 fantactuka 27 129
11235552?v=3 jakwuh 28 127
18074511?v=3 ilyagru 29 127
3963029?v=3 aliaksandr-master 30 109
9130301?v=3 z4o4z 31 100
7622?v=3 antono 32 98
16427984?v=3 angular-data-grid 33 95
2343101?v=3 farwayer 34 93
3963029?v=3 aliaksandr-pasynkau 35 95
1121836?v=3 alexshkor 36 90
54469?v=4 oivoodoo 37 81
5237085?v=3 dimapaloskin 38 78
507195?v=3 gavruk 39 77
11501370?v=3 rolling-scopes-school 40 76
1630657?v=3 3axap4ehko 41 75
75075?v=3 imankulov 42 74
26469650?v=3 azgaar 43 68
207785?v=3 degitx 44 67
635848?v=3 alex-oleshkevich 45 60
22097231?v=3 insiderdev 46 60
2007370?v=3 mradionov 47 59
1101448?v=3 nesbox 48 56
3502654?v=3 micrum 49 55
1280498?v=3 zij 50 47