Top Perl GitHub developers in BelarusUsername Country rank Stars
557004?v=3 worldmind 1 49
844117?v=4 msoap 22 6
1499085?v=3 vintikjeny 3 6
2071117?v=3 bondar-pavel 4 4
28537?v=3 kstep 5 4
913172?v=3 poritski 6 3
5354813?v=3 grishkovelli 7 3
53864?v=3 yuripats 8 3
7622?v=3 antono 9 3
8599449?v=4 alxshelepenok 10 3
1692110?v=3 kurmanka 11 2
1178923?v=3 djdb 12 2
1128218?v=3 nkrot 13 2
68560?v=3 sontan 14 2
8599449?v=3 wpioneer 15 2
522902?v=3 yaskevich 16 1
173219?v=3 vi 17 1
5054656?v=3 arseny-emchik 18 1
1685073?v=3 dmitry-yackevich 19 1
1346569?v=3 jsirex 20 1
1277145?v=3 rodiond 21 1
178232?v=3 luckygeck 22 1
11074482?v=3 geekhare 23 1
16370048?v=3 truebucha 24 1
231611?v=3 kostyasha 25 0