Top Javascript GitHub developers in DenmarkUsername Country rank Stars
376661?v=3 mafintosh 1 35566
173559?v=3 auchenberg 2 8853
2302254?v=3 terkelg 3 6612
1159544?v=3 luis-almeida 4 5625
38787?v=3 daviferreira 5 5483
521604?v=3 paldepind 6 4593
21010?v=3 23 7 3570
10602?v=3 watson 8 3423
934819?v=3 esbenp 9 2674
5593067?v=3 terrymun 10 2244
125676?v=3 lipis 11 1957
844437?v=3 ashleydw 12 1429
699049?v=3 mickhansen 13 1404
58019?v=3 jamieappleseed 14 1341
39787?v=3 jseidelin 15 1312
6302962?v=3 assetgraph 16 1266
1136718?v=3 raix 17 1150
118532?v=3 saebekassebil 18 1124
493256?v=3 one-com 19 1111
5655197?v=3 jensoleg 20 845
331790?v=3 munter 21 810
22841?v=3 jippi 22 749
416524?v=3 emilbayes 23 703
3859425?v=4 larsenwork 24 670
2938444?v=3 mortzdk 25 658