Top C++ GitHub developers in Hong kongUsername Country rank Stars
1195774?v=3 miloyip 1 5052
5562977?v=3 hszhao 2 487
139525?v=3 billmccord 3 432
103023?v=3 kennytm 4 325
82716?v=3 benlau 5 297
3242876?v=3 soundsilence 6 287
1900250?v=3 lindahua 7 110
103977?v=3 andyli 8 82
291417?v=3 neraliu 9 81
1509844?v=3 robert0812 10 76
6461732?v=3 aimerykong 11 73
481343?v=3 fishkingsin 12 71
4837640?v=3 hlzz 13 59
3026042?v=3 liquanhai 14 51
1935744?v=3 chntujia 15 39
12619994?v=3 huawei-noah 16 33
1013500?v=3 minixxie 17 31
5158668?v=3 luarpro 18 25
626539?v=3 guangchuangyu 19 20
29133953?v=3 stevefan1999 20 20
97841?v=3 l4u 21 19
534002?v=3 hongjianli 22 18
1569982?v=3 myfavouritekk 23 18
13168476?v=3 hkust-sing 24 17
14068392?v=3 cityu-mbe 25 17