Top C# GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
7593094?v=4 adrenak 1 1021
7019016?v=4 ashv 2 568
966457?v=3 garora 3 536
6797866?v=4 robinrodricks 4 481
22047555?v=3 necrobot-private 5 351
3866120?v=3 steamdatabase 6 337
33789321?v=4 ankitsharma-007 7 323
191378?v=3 manojlds 8 289
288477?v=3 japamala 9 265
3107766?v=3 nishanil 10 261
9110203?v=3 prajjwaldimri 11 177
16081312?v=3 aalok05 12 119
328076?v=3 prashantvc 13 112
869803?v=4 dineshkummarc 14 95
1931313?v=3 tanveery 15 90
276411?v=3 anuraj 16 82
105867?v=3 petmongrels 17 76
706489?v=3 lavakumar 18 72
3795867?v=3 krvarma 19 68
5262525?v=3 mayur-tendulkar 20 61
1845707?v=3 abhishekbhalani 21 55
5180517?v=3 buildingsmart 22 54
1116684?v=3 akshay2000 23 52
3511321?v=3 mygod 24 51
1666272?v=3 kirtisagar 25 51