Top Javascript GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
836974?v=3 frappe 1 11692
6586706?v=4 sachinchoolur 2 10423
1863771?v=4 siddharthkp 3 9911
16336071?v=3 nitin42 4 8647
60365?v=3 phonegap 5 7014
2025844?v=3 iview 6 6637
18808?v=3 threepointone 7 6328
3403295?v=3 akiran 8 5564
8946207?v=4 pastelsky 9 5443
379918?v=4 chinchang 10 5142
3096766?v=4 s-yadav 11 4589
519857?v=4 webkul 12 4171
933948?v=3 rishabhp 13 4077
2833845?v=4 swapagarwal 14 3843
307583?v=3 apoorvsaxena 15 3840
26716802?v=4 s0md3v 16 3242
184091?v=3 shekhargulati 17 3056
5389035?v=3 ritz078 18 2922
1622515?v=3 princejwesley 19 2819
2182307?v=3 jpuri 20 2583
229613?v=3 shyamseshadri 21 2209
3616806?v=3 apsdehal 22 2071
574802?v=3 bitshadow 23 2021
18315?v=3 hemanth 24 1992
717550?v=4 brijeshb42 25 1848