Top Javascript GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
836974?v=3 frappe 1 11692
6586706?v=4 sachinchoolur 2 10423
1863771?v=4 siddharthkp 3 9197
16336071?v=3 nitin42 4 8647
60365?v=3 phonegap 5 7014
2025844?v=3 iview 6 6637
18808?v=3 threepointone 7 6328
3403295?v=3 akiran 8 5564
379918?v=4 chinchang 9 5142
519857?v=4 webkul 10 4171
933948?v=3 rishabhp 11 4077
3096766?v=4 s-yadav 12 4027
2833845?v=4 swapagarwal 13 3843
307583?v=3 apoorvsaxena 14 3840
184091?v=3 shekhargulati 15 3056
5389035?v=3 ritz078 16 2922
26716802?v=4 s0md3v 17 2910
1622515?v=3 princejwesley 18 2819
2182307?v=3 jpuri 19 2583
229613?v=3 shyamseshadri 20 2209
3616806?v=3 apsdehal 21 2071
574802?v=3 bitshadow 22 2021
18315?v=3 hemanth 23 1992
4172932?v=3 kunalkapadia 24 1839
634494?v=3 krishnasrinivas 25 1789