Top Javascript GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
836974?v=3 frappe 1 11692
6586706?v=4 sachinchoolur 2 10423
16336071?v=3 nitin42 3 8647
1863771?v=4 siddharthkp 4 8451
60365?v=3 phonegap 5 7014
2025844?v=3 iview 6 6637
18808?v=3 threepointone 7 6328
3403295?v=3 akiran 8 5564
379918?v=4 chinchang 9 5142
519857?v=4 webkul 10 4171
933948?v=3 rishabhp 11 4077
307583?v=3 apoorvsaxena 12 3840
3096766?v=4 s-yadav 13 3739
184091?v=3 shekhargulati 14 3056
5389035?v=3 ritz078 15 2922
1622515?v=3 princejwesley 16 2819
26716802?v=4 s0md3v 17 2605
2182307?v=3 jpuri 18 2583
229613?v=3 shyamseshadri 19 2209
3616806?v=3 apsdehal 20 2071
574802?v=3 bitshadow 21 2021
18315?v=3 hemanth 22 1992
4172932?v=3 kunalkapadia 23 1839
634494?v=3 krishnasrinivas 24 1789
762041?v=3 wingify 25 1768