Top Kotlin GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
889201?v=4 droidninja 1 1881
8044760?v=4 aritraroy 2 1177
4281910?v=4 vinaygaba 3 808
14251963?v=4 burhanrashid52 4 764
529352?v=4 ravidsrk 5 692
29895828?v=3 androidstarters 6 500
12881364?v=4 amanjeetsingh150 7 348
3120052?v=4 akshaychordiya 8 267
5885669?v=4 karntrehan 9 231
11586051?v=4 sagar-viradiya 10 225
22527655?v=3 mindorksopensource 11 212
22465800?v=4 ibhavikmakwana 12 211
8101796?v=3 rakshakhegde 13 185
6002062?v=4 akshay2211 14 177
1141970?v=4 ragunathjawahar 15 168
13348378?v=4 msfjarvis 16 161
7837006?v=4 esoxjem 17 157
1691740?v=3 anupcowkur 18 120
4076925?v=4 hiteshsahu 19 83
3511321?v=3 mygod 20 82
439616?v=3 vickychijwani 21 80
26920113?v=4 happysingh23828 22 78
11834602?v=3 sriharshaarangi 23 62
10304040?v=4 nitiwari-dev 24 56
8144959?v=4 webianks 25 52