Top Matlab GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
3448263?v=4 dipanjans 1 104
7246712?v=3 utkarshpathrabe 2 56
4724852?v=3 rishirdua 3 48
21009715?v=3 hsankesara 4 47
21264515?v=3 nik1106 5 29
4333660?v=3 amolgm 6 25
1688510?v=3 vvanirudh 7 24
3717545?v=3 sgang007 8 24
1250388?v=3 jaidevd 9 22
11910799?v=3 atinesh-s 10 19
16065551?v=3 dhivin 11 16
6251729?v=3 meetshah1995 12 16
356043?v=3 sitz 13 15
3538505?v=3 sharathchandra92 14 14
6378761?v=3 dev-sidd-16 15 13
5597047?v=3 ashumeow 16 12
720110?v=3 ahmaurya 17 11
7632939?v=3 harpribot 18 11
4340701?v=3 kmspriyatham 19 11
10135593?v=3 sivanandachanta 20 10
8233071?v=3 hjjayakrishnan 21 10
22640610?v=4 akshaybahadur21 22 10
26833768?v=4 nishalpereira 23 10
13390584?v=4 gaurav22verma 25 10