Top Coffeescript GitHub developers in IndonesiaUsername Country rank Stars
907187?v=3 simondegraeve 1 29
548809?v=3 simplgy 2 19
1451007?v=3 jonathanporta 873 15
2739992?v=3 ageng 4 9
1438859?v=3 blazeu 5 8
11875540?v=3 rikyperdana 6 7
107756?v=3 funky81 7 6
313285?v=3 tianp 8 5
4648648?v=3 afnizarnur 10 4
747283?v=3 starqle 11 4
5365957?v=4 damaera 12 3
1962129?v=3 alileza 13 3
17248279?v=3 chickenzord 14 3
168183?v=3 sillylogger 15 3
52334?v=4 hidrodixtion 16 3
7050?v=3 wynst 17 3
4408971?v=3 achmadhadikurnia 18 2
404671?v=3 yllumi 19 2
14870769?v=3 christoga 20 2
1243921?v=3 deerawan 21 1
1088949?v=3 bukalapak 22 1
3689580?v=3 yogiektambakboyo 23 1
2484585?v=3 primaapriansyah 24 1
1742172?v=3 hamhut1066 25 1