Top Emacs_lisp GitHub developers in IndonesiaUsername Country rank Stars
1147918?v=3 rizafahmi 1 4
4920820?v=3 bobbypriambodo 2 2
3948217?v=3 sendyhalim 3 2
1836918?v=3 hogand 621 5
1078009?v=3 raviyanto 5 2
576066?v=3 swdevbali 6 2
18437312?v=4 yukiisbored 7 2
3603280?v=3 dwahyudi 8 1
1742172?v=3 hamhut1066 9 1
1729667?v=3 titopandub 10 1
671433?v=3 life4go 1573 1
132269?v=3 valmy 12 1
3627895?v=4 kmkurn 13 1
5813694?v=3 codxse 14 1
2082256?v=4 zenvarlab 15 0
2186431?v=3 farisnasution 16 0
1995574?v=3 stanleymiracle 2129 0
8491552?v=4 chrsep 18 0
5038675?v=3 syaltut 19 0
2368714?v=3 adhihargo 20 0
907350?v=3 zerosign 21 0
29667808?v=3 herzal 22 0
15209055?v=3 gustaroska 23 0
23485085?v=3 alpharomeo13 24 0
18413459?v=3 zeroc0d3 25 0