Top Ruby GitHub developers in IndonesiaUsername Country rank Stars
73028?v=3 subosito 1 551
1776822?v=3 tokokoo 2 365
8341867?v=4 styd 3 297
26019?v=3 paxa 4 204
715779?v=3 bigcartel 1572 130
57373?v=3 xinuc 6 107
524078?v=3 giosakti 7 79
3603637?v=3 edwardsamuel 8 63
170858?v=3 kuntoaji 9 59
8461612?v=3 monkeylearn 2472 69
168183?v=3 sillylogger 11 42
4244251?v=3 alexfedoseev 12 41
64570?v=3 shadowbq 2942 51
493746?v=3 adnichols 3932 30
3952281?v=4 sundi3yansyah 15 27
9048323?v=3 magloft 16 27
8560064?v=3 wicky-info 17 24
7132688?v=3 dimasjt 18 24
1187934?v=4 viecode09 19 23
95402?v=3 donnykurnia 20 22
1713463?v=3 41studio 21 21
4343814?v=3 benpiper 3531 37
37199?v=3 mohangk 23 19
18413459?v=3 zeroc0d3 24 18
117752?v=3 yulrizka 25 18