Top Vim_script GitHub developers in IndonesiaUsername Country rank Stars
8542502?v=3 dikiaap 1 121
1037943?v=3 widatama 2 17
4244251?v=3 alexfedoseev 3 15
18413459?v=3 zeroc0d3 4 12
1796162?v=4 emhaye 5 8
10344542?v=3 pirey 6 6
3227736?v=3 bandithijo 7 5
8389965?v=3 mardinw 8 4
235584?v=3 mhaidarh 9 3
28845551?v=3 zeroc0d3lab 10 2
14269809?v=4 codenoid 11 2
2213646?v=3 pyk 12 2
113989?v=4 mul14 14 2
76807?v=3 lynxluna 15 2
15750?v=3 kriwil 16 2
1274849?v=3 rawaludin 17 2
29397847?v=4 d4em0n 18 1
5361135?v=3 miftahafina 19 1
3326342?v=3 araishikeiwai 20 1
3124969?v=3 puterakahfi 21 1
2534060?v=3 herpiko 22 1
1729667?v=3 titopandub 23 1
1306831?v=3 almazary 24 1
11352023?v=4 kru 25 1