Top C GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
30733?v=3 matz 1 4261
10111?v=4 mattn 2 3468
648437?v=4 matsumotory 3 1314
1162739?v=3 saitoha 5 1104
648437?v=3 matsumoto-r 6 1054
946878?v=3 willemt 7 1026
637330?v=3 fukuchi 8 990
22645?v=3 mopemope 9 963
404610?v=3 tatsuhiro-t 10 854
56752?v=3 cubicdaiya 11 812
343936?v=3 keijiro 12 790
1101396?v=3 mpenkov 13 774
2161941?v=3 tsudakageyu 14 729
6743409?v=3 saki4510t 15 695
6696562?v=4 heterodb 16 677
9558?v=3 ko1 17 663
1274792?v=3 klab 18 653
4287338?v=3 tomojitakasu 19 625
41567?v=3 kazuho 20 609
29440?v=3 sorah 21 559
6299?v=3 fjolnir 22 526
3138447?v=3 k0kubun 23 458
46466?v=3 groonga 24 443
3959?v=4 mrkn 25 425