Top Coffeescript GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
3993388?v=3 yhatt 1 6649
155205?v=3 t9md 2 1242
73962?v=3 mizchi 3 828
10234?v=3 iizukanao 4 716
12015279?v=4 yui540 5 622
16032?v=3 cognitom 6 509
1021506?v=4 fulmicoton 7 473
12196621?v=3 openstf 8 438
425100?v=3 tmtk75 9 320
356330?v=3 k2nr 10 237
163168?v=3 aki77 11 221
1221346?v=4 bouzuya 12 207
34204?v=3 shokai 13 205
1674978?v=3 increments 14 193
83656?v=3 yujinakayama 15 157
2417391?v=3 felixhao28 16 125
8274392?v=3 raccy 17 120
8991?v=3 naoya 18 114
1391?v=3 ashchan 19 113
81522?v=3 sakatam 20 110
10236?v=3 knu 21 109
250407?v=3 koba04 23 101
1436271?v=3 tuvistavie 24 100
5463365?v=3 yasuyuky 25 98