Top Cuda GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
16307017?v=3 tonywangx 1 9
1918373?v=3 primenumber 2 8
2747893?v=3 cpfl 3 4
21256885?v=3 takezo5096 4 4
1422834?v=3 moznion 5 3
6896010?v=3 masayano 6 3
6025663?v=3 amosgwa 7 3
5616828?v=3 alexanderhmw 8 2
191245?v=3 hillbig 9 2
4278489?v=3 metasequo 10 1
287255?v=4 nagadomi 11 1
31786852?v=4 waynefn 12 1
363169?v=3 naoyam 13 1
12286045?v=3 toruniina 14 1
6639012?v=3 spinute 15 1
2290461?v=4 sonots 16 0
7831045?v=3 rizen-toshimasa 17 0
7160982?v=3 daweek 18 0
5129526?v=3 kohnakagawa 19 0
1220272?v=4 r9y9 20 0
1118133?v=4 fakufaku 21 0
991515?v=4 neka-nat 22 0
261656?v=3 shu65 23 0
3959?v=4 mrkn 24 0
16188767?v=4 leapmind 25 0