Top Dart GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1269214?v=4 konifar 1 306
511213?v=3 ntaoo 2 39
6129588?v=3 sh4869 3 17
1989756?v=3 ehr174 4 13
125332?v=3 vvakame 5 11
29692?v=3 kui 6 10
10354?v=3 technohippy 7 8
1210434?v=3 nothingcosmos 8 8
15713?v=3 michilu 9 7
1726162?v=3 mitsuoka 10 5
889809?v=3 rillomas 11 5
4439005?v=4 syuilo 12 5
1237536?v=3 yaraki 13 5
1553597?v=3 idobatter 14 4
101800?v=4 gfx 15 4
1529180?v=3 laco0416 16 3
1529180?v=4 lacolaco 17 3
4289883?v=3 axross 18 3
372203?v=3 zick 19 3
2797681?v=3 deadcheat 20 3
1132783?v=3 zukkun 21 2
157480?v=3 kkazuo 22 2
448359?v=3 tatsumi33 23 2
208968?v=3 kmtu 24 2
304238?v=3 nyamadan 25 1