Top Elm GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
2568148?v=3 jinjor 1 323
33935?v=3 mxgrn 2 97
5494874?v=3 yang-wei 3 66
1481749?v=3 arowm 4 21
6375?v=3 tshm 5 15
498635?v=3 shuhei 6 15
21108?v=3 ento 7 12
887672?v=3 suzuki-shin 8 9
4507126?v=3 ymtszw 9 6
9128?v=3 youpy 10 6
227057?v=3 igrep 11 4
126417?v=3 nwjlyons 12 3
59012?v=3 uehaj 13 2
4538656?v=3 gaaamii 14 2
1026572?v=3 oreshinya 15 2
10118235?v=3 otofu-square 16 2
5463365?v=3 yasuyuky 17 2
14025786?v=4 jikkai 8 1
2913112?v=3 ncaq 19 1
1712116?v=3 oppai 20 1
282593?v=3 kakkun61 21 1
12670155?v=3 calmery 22 1
12180579?v=3 darui00kara 23 1
9401982?v=3 tamamu 24 1
8453302?v=4 0918nobita 25 1