Top Emacs_lisp GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
554281?v=3 syohex 1 3081
158801?v=3 kiwanami 2 1747
3530521?v=3 zk-phi 3 1358
40159?v=3 mooz 4 1169
2087334?v=3 shingofukuyama 5 827
229283?v=3 mhayashi1120 6 480
22724?v=3 myuhe 7 476
636289?v=3 smihica 8 467
22444?v=3 hayamiz 9 420
3079551?v=3 yasuyk 10 390
18634?v=3 yuroyoro 11 373
1054963?v=3 emacs-jp 12 372
3935754?v=3 aki2o 13 368
810042?v=3 kai2nenobu 14 350
22645?v=3 mopemope 15 325
124713?v=3 gongo 16 307
48446?v=3 yoshiki 17 289
57114?v=4 k1low 18 242
1400871?v=3 nathankot 19 217
132569?v=3 tarao 20 200
10236?v=3 knu 21 165
6090562?v=3 alpha22jp 22 165
10890?v=3 niku 23 149
165387?v=3 kazu-yamamoto 24 147
3420?v=3 typester 25 125