Top Go GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
10111?v=4 mattn 1 12211
8465?v=3 motemen 2 4179
1845486?v=3 monochromegane 3 3639
5564044?v=4 c-bata 4 3373
1256183?v=3 tcnksm 5 3052
177213?v=4 shirou 6 2913
56500?v=3 yuin 7 2125
16950?v=4 hajimehoshi 8 1896
1583973?v=3 yosssi 9 1876
2253692?v=4 knqyf263 10 1843
703827?v=3 fvbock 11 1671
841616?v=3 parnurzeal 12 1630
97572?v=3 utahta 13 1438
1170428?v=4 bluele 14 1268
1681251?v=3 gengo 15 1268
131059?v=3 guregu 16 1062
49281?v=3 lestrrat 17 967
6366270?v=4 zchee 18 960
289671?v=3 ruedap 19 937
823277?v=3 rhysd 20 843
3797062?v=3 haya14busa 21 824
382258?v=3 naoina 22 787
217179?v=3 client9 23 786
5365998?v=3 gojp 24 764
6500104?v=3 code-hex 25 740