Top Go GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
10111?v=4 mattn 1 12211
8465?v=3 motemen 2 4179
5564044?v=4 c-bata 3 3965
1845486?v=3 monochromegane 4 3639
1256183?v=3 tcnksm 5 3052
177213?v=4 shirou 6 2913
56500?v=3 yuin 7 2125
16950?v=4 hajimehoshi 8 1896
1583973?v=3 yosssi 9 1876
2253692?v=4 knqyf263 10 1843
703827?v=3 fvbock 11 1671
841616?v=3 parnurzeal 12 1630
97572?v=3 utahta 13 1438
1170428?v=4 bluele 14 1268
1681251?v=3 gengo 15 1268
12953836?v=4 ktr0731 16 1187
131059?v=3 guregu 17 1062
6121271?v=4 sachaos 18 1011
49281?v=3 lestrrat 19 967
6366270?v=4 zchee 20 960
289671?v=3 ruedap 21 937
823277?v=3 rhysd 22 843
3797062?v=3 haya14busa 23 824
382258?v=3 naoina 24 787
217179?v=3 client9 25 786