Top Haskell GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
165387?v=3 kazu-yamamoto 1 1313
6812884?v=3 egison 2 427
761865?v=3 fumieval 3 412
109069?v=3 tanakh 4 334
375258?v=3 itchyny 5 313
134072?v=3 fujimura 6 244
21860?v=3 konn 7 210
213801?v=3 khibino 8 208
150136?v=3 himura 9 179
64804?v=3 cdepillabout 10 178
157688?v=3 msakai 11 156
105151?v=3 maoe 12 153
512367?v=3 nushio3 13 103
483915?v=3 philopon 14 113
271462?v=4 syocy 15 89
906760?v=3 yoshikunijujo 16 88
378816?v=3 liyang 17 85
19987?v=3 guillaume-nargeot 18 82
498789?v=3 cutsea110 19 61
44580?v=3 mokehehe 20 50
1013641?v=4 utatti 21 48
2379085?v=3 tokiwoousaka 22 45
1460043?v=3 taiki45 23 44
1809735?v=3 raminhal9001 24 43
1481749?v=3 arowm 25 40