Top Html GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1800018?v=3 1000ch 1 2472
40610?v=3 kishikawakatsumi 2 2430
32509?v=3 sorccu 3 2142
1206524?v=3 kjur 4 1684
3160395?v=3 blivesta 5 662
11493?v=3 amatsuda 6 549
1533421?v=3 sanographix 7 472
876988?v=3 shinpeim 8 440
1631488?v=3 dekatotoro 9 366
3472954?v=3 g200kg 10 324
445333?v=3 hiloki 11 301
352373?v=3 andyhall 12 300
5755225?v=4 ykob 13 291
770299?v=3 yusugomori 14 239
468745?v=3 miiton 15 233
119195?v=3 cookpad 16 221
6022969?v=4 liaoziyang 17 202
6571653?v=3 dim0627 18 198
68940?v=3 hail2u 19 190
621569?v=3 hiroakis 20 179
6404804?v=3 jpcertcc 21 158
161707?v=3 jamesknelson 22 151
1212885?v=3 coliff 24 140
82371?v=3 willnet 25 139