Top Javascript GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
3092?v=3 cho45 51 826
23387?v=3 stomita 52 814
1262998?v=3 quramy 53 811
421757?v=3 baryon 54 805
68940?v=3 hail2u 55 801
869065?v=3 pocotan001 56 779
343936?v=3 keijiro 57 776
246448?v=3 uupaa 58 774
12104?v=3 masuidrive 59 774
277819?v=3 zzak 60 744
509946?v=4 hypercubed 1263 855
250407?v=3 koba04 62 684
358832?v=3 sachag 63 680
1261005?v=3 linkeddata 1217 908
5755225?v=4 ykob 65 637
22668?v=3 satyr 66 614
3160395?v=3 blivesta 67 610
2078082?v=3 adilmoujahid 68 610
3138447?v=3 k0kubun 69 599
9765?v=3 kawanet 70 588
687233?v=3 k0sukey 71 581
363364?v=3 wellflat 72 569
346598?v=3 hakobera 73 556
322289?v=3 jxck 74 538
14185?v=3 hatena 75 529