Top Julia GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
3813847?v=4 atsushisakai 1 137
831751?v=3 andy-p 2 134
905683?v=3 bicycle1885 3 112
1220272?v=4 r9y9 4 105
354934?v=3 ninjin 5 31
916653?v=3 chezou 6 27
5726042?v=3 kimrin 7 20
595008?v=3 sorami 8 11
4690128?v=3 homuler 9 8
853567?v=3 takuti 10 7
21122112?v=3 goropikari 11 6
9690031?v=3 kwnsiy 12 6
7121753?v=4 nzw0301 13 5
3166115?v=3 yomichi 14 3
443863?v=3 peakbook 15 2
3959?v=4 mrkn 16 2
33758922?v=4 lcolaholicl 17 2
392019?v=3 beam2d 18 2
1937511?v=3 iuraiura 19 2
1042215?v=3 kazoo04 20 2
13161553?v=3 masashi-y 21 1
478824?v=3 iizukak 22 1
2263283?v=3 iraikov 23 1
872982?v=3 ttakamura 24 1
386687?v=3 myokoym 25 1